Allmänna villkor

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusivemoms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Notera att offerter kan innehålla speciella avtal. Efter att kund har tilldelats behörighet att lägga order via GHdata:s Webshop ansvarar kunden fullt för alla transaktioner som görs via kundens behörigheter i GHdatas:s Webshop. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller kundens skyldigheter till dess GHdata bekräftat uppsägningen skriftligt. Levererade varor förblir GHdata:s egendom till dess full likvid erlagts.


Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i GHdata:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom GHdata:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.


Betalningsvillkor
För privatpersoner sker försäljning i butik med kontant betalning eller kontokort, försäljning via GHdata Webshop sker mot faktura, Visa eller Mastercard. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller trettio (30) dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 8,5 % från förfallodagen samt en påminnelseavgift om fyrtiofem (45) SEK.
Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Effektiv ränta vid köp om 10 000:- genom Klarna.
11,45% vid 3 månader
13,29% vid 6 månader
12,31% vid 12 månader

Delbetalning
Vi erbjuder i samarbete med Klarna möjlighet till delbetalning i 3, 6, 12 eller 36månader för belopp över 2000 och en kampanj (upp till 24 månader) för lägre belopp, ner till 200 SEK. Enkelt och smidigt! Du gör din ansökan om delbetalning här i kassan i samband med ditt köp. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående.Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du välja ett alternativt betalningssätt. Delbetalning är endast tillgängligt för privatpersoner och ordern levereras enbart till din folkbokförda adress.


Leveranstid
Skräddarsydda datorsystem har normalt en leveranstid på 5 -10 arbetsdagar. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom tjugo (20) dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom tjugo (20) dagar.


Leveranssätt
Leverans sker för privatperson normalt genom avhämtning eller hos DHL Service Point .För företag sker leveranser normalt genom avhämtning eller med DHL, fritt vårt lager. För företag inom Lundaområdet använder vi i vissa fall olika budfirmor. Annan speditör kan användas efter överenskommelse.


Fraktkostnad
För leverans med DHL debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t ex bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.


Outlöst försändelse
För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f n 250 kr inklusive moms för att täcka GHdata:s transport- och administrationskostnader.


Transportskada
Vid transportskadad produkt skall kunden omgående kontakta GHdata på telefon 046-189999 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad samt försändelsen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall returneras i sitt ursprungliga ytteremballage.


Transportskada (privatkonsument)
Transportskadad produkt skall inom skälig tid efter det att skadan upptäckts returneras till GHdata för åtgärd. Privatkonsumenten ombeds kontakta GHdata på telefon 046-189999 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Transportskadeärenden som inkommer till GHdata utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för åtgärd.


Återköp (butik)
Om köpet har gjorts i vår butik så skall kund kontakta GHdata och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. För vara ur det ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, toner/bläckpatron eller annat förbrukningsmaterial, ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar GHdata återköp under sju (7) dagar från fakturadatum vid överenskommelse med ansvarig säljare. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit, komponenter saknas eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror vars plombering eller försegling (med försegling avses även t ex serienummer) brutits eller för produkter specialbeställda för kundens räkning.


Ångerrätt vid distansavtal (privatkonsument)
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument fjorton (14) dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. Dock gäller ångerrätten endast då produkten returneras i väsentligen oförändrat skick och med produkten medföljande tillbehör och/eller förbrukningsartiklar. Dessa förbrukningsartiklar får ej vara brutna/använda (t.ex. projektorlampa, bläckpatron, cd/dvd-skivor) i de fall där detta inte krävs för att undersöka produktens funktion. Ångerrätten gäller inte datorprogram eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits.

För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en anmälan hos GHdata. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkännande av ångerrätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Varan bör vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) då det åligger kund att produkten inkommer till GHdata samt att den inte skadas under returtransporten. Paketet måste skickas med Postens företagspaket. Paket som inkommer till GHdata utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) eller som har skickats med Postpaket returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas.

Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av ångerrätt utan godkänns först när GHdata mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan utom eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen.Reklamation (privatkonsument)
I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom tre (3) år från inköpsdatum. Fel som uppstår inom sex (6) månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början. Sker reklamation inte inom tre (3) år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.

Vid återsändandet bör kund kontakta GHdata på telefon 046-189999 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till GHdata utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.Garanti
Respektive tillverkares garantivillkor gäller, dock normalt under maximalt ett (1) års från och med leveransdatum. Alla garantier som specificeras på www.ghdata.se är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare utanför Sverige åtar sig GHdata AB att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte eller kreditering enligt kundens önskemål. Anspråk kan aldrig göras senare än sju (7) dagar efter leveransdatum, vid retur skall produkten returneras komplett i nyskick, inklusive alla kartonger, drivruter, kablar, programvara och dylikt.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

Vid återsändandet skall kund kontakta GHdata på telefon 046-189999 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer och returfraktsedel. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong), paketet måste skickas med Postens företagspaket. Garantiärenden som inkommer till GHdata utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) eller som har skickats med Postpaket returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

Garanti ges först när GHdata mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

OM NI SKICKAR IN EN PRODUKT TILL GHDATA AB FÖR ÅTGÄRD OCH DET INTE UPPVISAR DE FEL NI HAR UPPGIVIT, DEBITERAS NI EN FELSÖKNINGSAVGIFT PÅ 495KR SAMT RETURFRAKT.

Ansvar för fel
Föreligger det fel som GHdata ansvarar för, åtar sig GHdata att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. GHdata äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för GHdata:s räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

GHdata:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. GHdata åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.


Skydd av personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

Period Ränta Uppläggningsavgift Avikostnad
3 månader 0% 95 SEK 29 SEK
6 månader 0% 195 SEK 29 SEK
12 månader 0% 295 SEK 29 SEK
24 månader 19,5% 0 SEK 29 SEK

Datorer
Kringutrustning
Komponenter
Nätverk
Förbrukning
Ljud, Bild & Video
Telefoni & GPS
Program
Utförsäljning
Tillverk
GH Data AB | Bankgatan 4 | 223 52 Lund | Tel:046-189999 | info@ghdata.se
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 SEKFrakt: 0 SEK